Exproof Hakkında Merak Ettikleriniz

Exproof Nedir?

  •  Petrol, petrol ürünleri, kimya, doğal  gaz, kömür madenleri gibi bir çok sanayi kollarında normal çalışma icabı  veya arıza ve bakım gibi hallerde (Sızan gazlar veya petrol buharı gibi  nedenlerle) patlayıcı ortam ile karşı karşıya kalınmaktadır. Elektrikli  aletlerin statik ısınmaları ve çalışmaları icabı çıkardıkları ark  ortamı, dolayısı ile sanayi tesisini tehlikeye düşürmektedir. Söz konusu  bu gibi patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrik aletlerinin yapımı ve  kullanımı farklıdır. Türkiye’de “patlayıcı ortam” ve bu gibi  ortamlarda kullanılan elektrik aletleri hakkında İngilizce tabiri olan  EX-PROOF kelimesi yerleşmiştir ve konu ile ilgilenen meslek çevrelerinde  ex-proof kelimesi ile bilinmektedir. 

Patlayıcı Ortam Nedir?

  •  Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı  nitelikteki gaz, toz veya buharın hava ile karışarak patlayıcı kıvama  geldikleri yerlere patlayıcı ortam denir. Patlayıcı ortamın kısa tarifi  budur.Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun  bir araya gelmesi gerekir.  


  • Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, buhar veya toz
  • Hava (Oksijen)
  • Enerji, patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya güç kaynağı.
  • Bu üç unsurdan biri devre dışı  edilebilirse patlama tehlikesi kalmaz. 

DETAYLARI İNCELEYİN

Ateşleme Kaynakları

 “Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, toz ve buharın” havanın  oksijeni ile karıştıklarında patlayabilmeleri için bir enerji kaynağına  ihtiyaç vardır. Bu enerji kaynağı genellikle elektrikli aletlerin ark  çıkaran kontakları ve ısınan yüzeyleri olmakla birlikte, enerji birikimi  ve biriken enerjinin boşalmasına neden olan tüm kaynaklar tehlikeli  ortamı patlatabilirler. Örneğin sürtünme dolayısı ile meydana gelen  statik elektrik ve yine sürtünerek kıvılcım çıkaran metal parçalar  kolaylıkla tehlike kaynağı olabilir. Tehlikeli ortamı ateşleyen başlıca  olay ve enerji kaynakları şunlardır:

  • Elektrik Ark ve Kıvılcımı
  • Sıcak Yüzeyler (statik ısı ile patlama)
  • Mekanik Sürtünme ile Çıkan Kıvılcım
  • Statik Elektriklenme