Kıvılcım Çıkarmaz (Exproof) Ürünler

Kıvılcım çıkarmaz ürünler nerelerde kullanılır?

Patlayıcı, Parlayıcı ve kolay yanıcı maddelerin işlendiği, depolandığı ve taşındığı yerlerde yapılacak mekanik müdahalelerde çelik aletler kıvılcım çıkarıp patlamaya neden olduğundan, kıvılcım çıkarmaz el aletleri kullanılmalıdır.

Potansiyel patlama ve yangın riski nedeniyle, kıvılcım çıkarmaz ürünlerin yanıcı ve kolay alev alabilecek sıvı, gaz ve tozların bulunduğu ortamlarda kullanılması gereklidir.



Kullanım Tesisleri


 • Doğalgaz dolum tesislerinde
 • Petro kimya dolum tesislerinde
 • LPG işletmelerinde
 • Gemicilik (Nakliye) denizcilik sektöründe
 • Elektrik üretim santrallerinde
 • Yanıcı ve Patlayıcı madde üretimi yapan tesislerde

ATEX Guideline 137 / Guideline 1999/92/EG


 • Atex directifleri muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman ve koruyucu sistemlerin imalatı ile ilgili yönergeleri içermektedir.
 • Kıvılcım çıkarmaz ürünler ATEX direktifleriyle uyumludur.
 • Ex Zone patlamalara sebep olabilecek tutuşturucu kaynakları gösterir ve kıvılcım çıkarmaz ürünlerin bu alanlarda kullanılması hayati önem taşımaktadır.
Exproof Hakkında Merak Ettikleriniz

EXPROOF NEDİR?


 • Petrol, petrol ürünleri, kimya, doğal gaz, kömür madenleri gibi bir çok sanayi kollarında normal çalışma icabı veya arıza ve bakım gibi hallerde (Sızan gazlar veya petrol buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam ile karşı karşıya kalınmaktadır. Elektrikli aletlerin statik ısınmaları ve çalışmaları icabı çıkardıkları ark ortamı, dolayısı ile sanayi tesisini tehlikeye düşürmektedir. Söz konusu bu gibi patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrik aletlerinin yapımı ve kullanımı farklıdır. Türkiye’de “patlayıcı ortam” ve bu gibi ortamlarda kullanılan elektrik aletleri hakkında İngilizce tabiri olan EX-PROOF kelimesi yerleşmiştir ve konu ile ilgilenen meslek çevrelerinde ex-proof kelimesi ile bilinmektedir.

PATLAYICI ORTAM NEDİR?


 • Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı nitelikteki gaz, toz veya buharın hava ile karışarak patlayıcı kıvama geldikleri yerlere patlayıcı ortam denir. Patlayıcı ortamın kısa tarifi budur.Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun bir araya gelmesi gerekir.

 • Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, buhar veya toz

 • Hava (Oksijen)

 • Enerji, patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya güç kaynağı.

 • Bu üç unsurdan biri devre dışı edilebilirse patlama tehlikesi kalmaz.

ATEŞLEME KAYNAKLARI


 • “Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, toz ve buharın” havanın oksijeni ile karıştıklarında patlayabilmeleri için bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Bu enerji kaynağı genellikle elektrikli aletlerin ark çıkaran kontakları ve ısınan yüzeyleri olmakla birlikte, enerji birikimi ve biriken enerjinin boşalmasına neden olan tüm kaynaklar tehlikeli ortamı patlatabilirler. Örneğin sürtünme dolayısı ile meydana gelen statik elektrik ve yine sürtünerek kıvılcım çıkaran metal parçalar kolaylıkla tehlike kaynağı olabilir. Tehlikeli ortamı ateşleyen başlıca olay ve enerji kaynakları şunlardır:

 • Elektrik Ark ve Kıvılcımı

 • Sıcak Yüzeyler (statik ısı ile patlama)

 • Mekanik Sürtünme ile Çıkan Kıvılcım

 • Statik Elektriklenme